Sunday, December 27, 2009

Soal Selidik Penduduk I: Kemudahan Kawalan Keselamatan


Mesyuarat AJK Persatuan Penduduk Impian Jaya pada 17 Disember 2009 yang lalu telah memutuskan untuk melaksanakan kaedah kawalan keselamatan berjadual di Jalan Impian Jaya, Saujana Impian. Butiran lanjut (cadangan pelaksanaan) adalah seperti berikut:

  1. Membina 2 pintu pagar di dua laluan utama (telah siap dibina);
  2. Membina/ membeli 2 pondok keselamatan;
  3. Melantik syarikat kawalan keselamatan dengan dua pengawal;
  4. Tempoh kawalan adalah bermula dari jam 1.00 pagi hingga 6.00 pagi;
  5. Dalam tempoh kawalan, hanya pagar di laluan bersebelahan Jalan Melur akan dibuka manakala bersebelahan jalan besar (highway) akan ditutup;
  6. Yuran perkhidmatan kawalan keselamatan yang ditetapkan adalah RM20.00 sebulan setiap rumah;
  7. Setiap rumah yang telah menjelaskan yuran persatuan akan diberikan 2 pelekat kereta dan 1 pelekat motosikal secara percuma. Pelekat tambahan akan dikenakan bayaran sebanyak RM2.50 setiap pelekat;
  8. Kutipan akan dibuat secara berkala iaitu 3 bulan sekali (tarikh pelaksanaan ditentukan kemudian);
  9. Penduduk wajib menyerahkan yuran keselamatan kepada wakil persatuan yang berhampiran dengan rumah masing-masing pada tarikh yang akan ditentukan (sila rujuk senarai AJK yang berhampiran dengan rumah tuan/puan) - tuan/puan juga boleh menyerahkan yuran tahunan persatuan melalui wakil-wakil tersebut;
  10. Sila buat undian di ruangan sebelah kanan laman blog ini bagi melihat sejauhmana penduduk bersetuju ke arah mewujudkan komuniti yang mempunyai kawalan keselamatan.

Justeru, maklumbalas dan komen tuan/puan amat kami perlukan dalam menambahbaik pelaksanaan pelan kawalan keselamatan ini. Terima kasih.


2 comments: